Tidligere prosjekter

Nedenfor finnes informasjon om tidligere prosjekter fra 2008 og fremover.
AKTIV SOROPTIMIST (2014-2019)
Prosjektleder: Bodil Helene Bach
FARGERIK ALDRING (2015-2017)
Prosjektleder: Astrid Opsahl
Prosjektleder: Torild Foss Aspevoll
KORTPROSJEKTET (2015-201)
Prosjektleder: Torild Foss Aspevoll
Fotograf: Kristin Kjernlie
BENK I PARKEN VED GLADTVEDT
Prosjektleder: Grethe Sørensen
Ringerike Soroptimistklubb og Ringerike bibliotek 8. mars 
  1. Kvinnedagen feires 8. mars 2011
  2. Ringerike Soroptimistklubb 8. mars 2013 
  3. Ta tak i eget liv 8. mars 2014
  4. Kvinners rettigheter - vårt ansvar - lokalt og globalt 8. mars 2015
  5. Helse i et kvinneperspektiv 8. mars 2016
  6. Valgt det.... 8. mars 2017

Støttenettverk for Hønefoss Krisesenter (2008-2013)

Ringerike Soroptimistklubb etablerte og drev krisesenterets støttenettverk (2007-2012) for Hønefoss krisesenter. Informasjonsbrosjyre om senteret.

Fontenehuset (2014)

I 2014 arrangerte Ringerike Soroptimistklubb og Ringerike  Bibliotek 8. mars i samarbeid med Fontenehuset i Hønefoss. Temaet Ta tak i eget liv (8. mars 2014) (Ringerike Bibliotek), med fokus på kvinners psykiske helse og som viktig aktør på dette feltet og med fokus på årets prosjekt, Fontenehuset Hønefoss. Mer informasjon HER (-2013)

Ringerike Soroptimistklubbs Kultur- og MarkedsdagFengselet

Butterfly Friends (2009-2010).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett av formålene med innsamlingen på Kultur- og markedsdagen.
Håndarbeid fra Kultur- og markedsdagen.
Saave Skaar hadde egen broderigruppe, derav begrepet "Saaveputer"