Tidligere prosjekter

Nedenfor finnes informasjon om tidligere prosjekter fra 2008 og fremover.

MENTORPROGRAMMET (2017-2019)

Mentorprogrammet har vært gjennomført i flere runder, med "veisøkere" og mentorer, opplært i Norgesunionens regi. Dert vil ikke gjennomføres nytt mentorprogram i 2020.

Mentorbrosjyre 2018-2019

Prosjektleder: Aslaug D Røste

AKTIV SOROPTIMIST - INTEGRERING I PRAKSIS (2014-2019)

Prosjektleder: Bodil Helene Bach
FARGERIK ALDRING (2015-2017)
Prosjektleder: Astrid Opsahl
Prosjektleder: Torild Foss Aspevoll
KORTPROSJEKTET (2015-2016)
Prosjektleder: Torild Foss Aspevoll / Fotograf: Kristin Kjernlie
BENK I PARKEN VED GLADTVEDT
Prosjektleder: Grethe Sørensen
8. MARS (2011-) 
  1. Kvinnedagen 2011
  2. Kvinedagen 2013 
  3. Kvinnedagen 2014 Ta tak i eget liv / Nettsiden
  4. Kvinnedagen 2015 Kvinners rettigheter - vårt ansvar - lokalt og globalt 8. mars 2015
  5. Kvinnedagen 2016 Helse i et kvinneperspektiv 
  6. Kvinnedagen 2017 / Kvinnedagen 2017 "Valgt det" fortellerteater om menneskehandel- plakat
  7. Kvinnedagen 2018  #MeToo - plakat
  8. Kvinnedagen 2019 - "Kvinner, menn og språk" - plakat

FONTENEHUSET (2014)

I 2014 arrangerte Ringerike Soroptimistklubb og Ringerike  Bibliotek 8. mars i samarbeid med Fontenehuset i Hønefoss. Temaet Ta tak i eget liv (8. mars 2014) (Ringerike Bibliotek), med fokus på kvinners psykiske helse og som viktig aktør på dette feltet og med fokus på årets prosjekt, Fontenehuset Hønefoss. Mer informasjon HER (-2013)

STØTTENETTVERK FOR HØNEFOSS KRISESENTER (2008-2013)

Ringerike Soroptimistklubb etablerte og drev krisesenterets støttenettverk for Hønefoss krisesenter. Informasjonsbrosjyre om senteret.

KULTUR- OG MARKEDSDAG på Fengselet (2009)

BUTTERFLY FRIENDS (2009-2010).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett av formålene med innsamlingen på Kultur- og markedsdagen.
Håndarbeid fra Kultur- og markedsdagen.
Saave Skaar hadde egen broderigruppe, derav begrepet "Saaveputer"