FARGERIK ALDRING

Prosjektmål
Fra mismot til livsmot
 
Målgruppe
Voksne/eldre innvandrerkvinner
Studier viser at tilgjengelige møteplasser for kvinner med innvandrerbakgrunn har stor betydning for økt trivsel, velvære og livsmot, og for å hindre isolasjon, tristhet og mismot.
 
Gjennomføring
Det startet i mai 2015, etter initiativ fra en soroptimist(Astrid Opsahl). Fra begynnelsen var det 5 kvinner med bakgrunn fra Somalia, Afghanistan og Kina og 4 norske frivillige.  Etter 10 mndr. er det 6 norske og 9 invandrerkvinner.
Kvinnene møtes  1 gang pr mnd.
 
Aktiviteter
Sosialt samvær og et hyggelig måltid i private hjem, tur i skog og mark, utstillinger og gallerier, kafebesøk.
Vi utvider med andre aktiviteter etterhvert som vi blir bedre kjent og får erfaring med hva deltakerne ønsker seg.  
Fram til sommer 2016 skal vi også ha et fast møtested på Restaurant Rumi hver 2. tirsdag i måneden, hvor det serveres kaffe og vaffel til pensjonistpris kr. 50,-.
 
Prosjektleder
Astrid Opsahl
Foto: Beskrivende foto fra Frelsesarmeen