Velkommen til Ringerike soroptimistklubb

Ringerike soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International, et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ringerike Soroptimistklubb ble stiftet 9.mars 1953 av federal president Clara Hammerich, Danmark.  Klubbens president i 2021-2023 er Anne Marthe Weberg.  Vi er 41 medlemmer.

Soroptimist International har generell rådgivende status og talerett i FN, og vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

Ordet soroptimist betyr fritt oversatt "best for kvinner" og er utledet av de latinske ordene soror som betyr 'søster' og optima som betyr 'best'.

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima