Nåværende prosjekter

 

  • 8.mars - DEN INTERNASJONALE KVINNEDAGEN (2007-)

Ringerike Soroptimistklubb har i flere år bidratt til at Kvinnedagen er blitt markert i Hønefoss.  De siste årene har vi samarbeidet med Ringerike Bibliotek og NovaPro kvinnenettverk på Ringerike om et årlig arrangement.  Arrangementet blir publisert på Facebook.

Prosjektleder fra 1.okt 2019 - : Karin Källsmyr

 

Mentorprogrammet er gjennomført to ganger med veisøkere og mentorer, opplært i Norgesunionens regi. 

2019 sommer/høst starter programmet for tredje gang med veisøkere av motiverte kvinner som vil ut i arbeid som er relatert til deres tidligere utdanning og erfaring. Vi starter opp med individuelle mentor-samtaler i 2019.

Prosjektleder fra 2.halvår 2019 - : Aslaug D Røste

 

  • VENNEPROSJEKTET (2019 -)

Prosjektets hovedmål: Opprette Vennefamilier i alle soroptimistklubbene. 

Delmål: Å være en venn for en jente/kvinne i alderen 18 til 30 år som er blitt utstøtt av sin familie og dermed mistet sitt nettverk.

Les mer om Venneprosjektet

Prosjektledere: Bente Krogstad og Cecilia von Hafenbradl

 

  •  Avsluttet høsten 2019:  

Aktiv Soroptimist (2014-2019)

Ringerike Soroptimistklubb samarbeider med Hvalsmoen Transittmottak om et aktivitetsprogram for barn og kvinner siden 2015. Det arrangerer aktiviteter for kvinner og barn og deres familier hver måned i samarbeid med lokale lag og foreninger. I tillegg arrangerer AKTIV SOMMER for tredje gang i 2017, med aktiviteter i fire uker.

Prosjektet fikk i 2016 Norgesunionens prosjektpris.

Prosjektet fikk i 2017 2.plass i Norgesunionens prosjektpris.

Prosjektleder: Bodil Helene Bach
Delprosjekt Aktiv sommer (2015-2019)
Aktiv sommer har egen aktivitet hver sommer med aktivitetsprogram i fire uker i sommerferien.
UDI har finansiert aktivitetene flere år. 
Aktivitetsledere i alderen 15-18 år engasjeres og er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre aktivitetene, sammen med hovedansvarlig voksen hver dag.
Prosjektleder: Karin Källsmyr