GJESTEBUD

Prosjektmål

  1. Høyne klubbmedlemmenes bevissthet om kvinners levekår
  2. Holde vedlike godt klubbmiljø og vennskapsforhold
  3. Beholde medlemmer, verve nye

Fokusområder

Menneskerettigheter, sivilsamfunn, demokrati, krig og konflikt, kjønn og likestilling

Gjennomføring

Oppstart 2014.  I 2016 planlegges minst to gjestebud.

En soroptimist er vertinne og byr på et måltid og aktuell film/tema som utgangspunkt for samtale for 4-6 soroptimister med venner.  Hver gjest gir kr 100 til finansiering av klubbens øvrige prosjekter. 

Prosjektleder

Torild Foss Aspevoll