VENNEPROSJEKTET

Målet med prosjektet er at det i alle soroptimistklubbene i Norge skal finnes en eller flere soroptimister som kan tenke seg å bli venn med en kvinne mellom 18 og 30 år som har mistet sin familie og nettverk.

Se film: INTRODUKSJON VENNEPROSJEKTET

BAKGRUNN

Ideen til prosjektet kom fra kvinner i klubben som gjennom sin jobber har erfart hvor vanskelig hverdagen er for dem som har forlatt eller blitt utstøtt fra familien sin. Dette gjelder kvinner som er utsatt for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Kvinnene er ofte norske statsborgere, men har i følge familien blitt «for norske» i den forstand at de selv vil bestemme over livet sitt - velge utdanning, ektemann og hvor de ønsker å bosette seg.

Protester kan føre til psykisk og fysisk vold - utøvd av foreldre, brødre, onkler og andre i miljøet. Noen velger likevel å ta et oppgjør med familien sin og flytte ut - en dramatisk avgjørelse som i de fleste tilfeller betyr i det hele tatt kontakt med familie og venner opphører. Da trengs et nytt nettverk.

Flere unge kvinner som er vokst opp i kollektivistiske kulturer tør nå å ha stemmer ved å skrive om problemene og gå sammen for å bekjempe negativ sosial kontroll.

Soroptimistklubbene i Norge har som mål å aktivt forsvare kvinners rettigheter og synliggjøre kvinners problemer. Via Venneprosjektet ønsker vi å bidra slik at disse kvinnene får til det livet de ønsker seg - at de ikke flytter tilbake til familien fordi de ikke orker å være så alene. Ingen klarer seg helt alene - alle trenger noen!

 

Venneprosjektet - deltagende klubber

VENNEKURSENE

Ringerike soroptimistklubb har utviklet vennekurs, som ble gjennomført høst 2019 / vår 2020. I november 2020 gjennomført nye kurs. I løpet av 2020 vil over 100 soroptimistkvinner ha gjennomført og Vennekurs der det fokuseres på kommunikasjonsmønstre, oppdragelse og ærestenking i kollektivistisk kulturer. Kurset har også fokus på bevisstgjøring av vennskap og hva det betyr for deg.

Program

DAG 1                                                                     

 • Soroptimistenes ideologi og verdisyn - prosjektets forankring
 • Hva betyr vennskap for meg?
 • Hvem er jeg som venn?
 • Rolleforståelse
 • Oppmerksomhet på kommunikasjon og aktiv lytting
 • Fenomenforståelse - hva kjennetegner kvinner vokst opp i en kollektivistisk kultur?

  DAG 2

 • Hvorfor ønsker jeg dette - min motivasjon
 • Utfordringer - i forhold til meg selv og til relasjonen
 • Det viktige første møte
 • Hva kan vi gjøre sammen?
 • Veien videre 

Se video:  Hva sier deltakerne?

«Stor takk til Ringerike soroptimistklubb som holdt sitt vennekurs i helgen. Selvinnsikt, rolleforståelse knyttet til soroptimistenes verdisyn var blant annet sentralt tema. Hvordan kan jeg oppfattes som venn som representerer vestlig kultur i møte som venn med en kvinne fra kollektivistisk kultur? Alle soroptimister i landet burde delta enten og vil bli venn eller ikke. Anbefales! » Karin Guttormsen

Kursledere:
Cecilia von Hafenbradl, Ringerike Soroptimistklubb 
Bente Krogstad, Ringerike Soroptimistklubb

Har du spørsmål, kontakt oss på epost: venneprosjektet.soroptimist@gmail.com 

FINANSIERINGSKILDE

Venneprosjektet mottar støtte fra IMDi og har derfor hatt mulighet til å arrangere Vennekurs. 

IMDi skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk. IMDI skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold.