Tillitskvinner

Styret og tillitskvinner 2019-2020

President: Hege Busterud (tom 30.09.2021)

Visepresident: Bente Krogstad (tom 30.09.2021)

Sekretær: Cecilia von Hafenbradl (tom 30.09.2020)

Kasserer: Kristi Filseth (tom 30.09.2020)

Styremedlem: Ann Skadsdammen (tom 30.09.2021)

Suppleant 1: Inger Kammerud (tom 30.09.2020)

Suppleant 2: Marit S. Sund (tom  30.09.2020)

Programansvarlig: Aslaug D Røste (tom 30.09.2021)

Assisterende programansvarlig: Amandeep K Nohre (tom 30.09.2021)

Ekstensjonsansvarlige: Anne Marthe Weberg  og Kirsti Lien Svarstad (tom 30.09.2021)

Representant til L&R Unionen: Hege Busterud (2020) og Inger Kammerud (2020-2021)

Vararepresentant til  L&R Unionen: Ann Skadsdammen og Hanne Berit Ryen (2020)

Valgkomite: Astri Busterud, Torild Foss Aspevoll (tom 30 .09.2021) og Kristin Kjernlie (tom 30.09.2022)

Ansvarlig for hjemmesiden og markedsføring: Bodil Bach / Torild Foss Aspevoll (tom 30.09.2021)

Revisorer: Astri Busterud og Kristin W Tronrud (tom 30.09.2021)