Tillitskvinner

Styret og tillitskvinner 2020-2021

President: Hege Busterud (tom 30.09.2021)

Visepresident: Bente Krogstad (tom 30.09.2021)

Sekretær: Anne Marit Hamstad Fuglum (tom 30.09.2022)

Kasserer: Kristi Filseth (tom 30.09.2022)

Styremedlem: Ann Skadsdammen (tom 30.09.2021)

Suppleant 1: Karin Källsmyr (tom 30.09.2022 / 31.12.2022)

Suppleant 2: Bente Rishovd Johnsrud (tom  30.09.2022 / 31.12.2022)

Programansvarlig: Aslaug Desserud Røste (tom 30.09.2021)

Assisterende programansvarlig: Amandeep Kaur Nohre (tom 30.09.2021)

Ekstensjonsansvarlige: Anne Marthe Weberg  og Kirsti Lien Svarstad (tom 30.09.2021)

Representant til L&R Unionen: Inger Kammerud (2021) og Bente Krogstad (2021 og 2022)

Vararepresentant til  L&R Unionen: Hanne Berit Ryen (2021) og Hanne Redner (2021 og 2022)

Valgkomite: Astri Busterud, Torild Foss Aspevoll (tom 30 .09.2021) og Kristin Kjernlie (tom 30.09.2022 / 31.12.22)

Ansvarlig for hjemmesiden og markedsføring: Bodil Bach / Torild Foss Aspevoll (tom 30.09.2021)

Revisorer: Astri Busterud og Kristin W Tronrud (tom 30.09.2021)