Tillitskvinner

Styret og tillitskvinner 1.okt 2021-31.des 2023

President: Bente Krogstad (tom 31.12.2023)

Visepresident: Helen B Johansen(tom 31.12.2023)  

Sekretær: Anne Marit Hamstad Fuglum (tom 30.09.2022)

Kasserer: Kristi Filseth (tom 30.09.2022)

Styremedlem: Anne Marthe Weberg (tom 31.12.2023)

Suppleant 1: Bente Johnsrud (tom 31.12.2023)

Suppleant 2: Marianne Gjerdalen(tom 31.12.2023)

Programansvarlig: Kari Langehaug (tom 31.12.2023)

Assisterende programansvarlig:  Ranveig Borlaug-Olsen (tom 31.12.2023)

Ekstensjonsansvarlige: Hanne Redner og Lise H Taraldsen (tom 31.12.2023)

Representant til L&R Unionen: 1.Bente Krogstad (2021 og 2022) og 2.Bente Johnsrud (2022 og 2023)

Vararepresentant til  L&R Unionen: 1. Kirsten K B Nøklebye (2022 og 2023) og 2. Hanne Redner (2021 og 2022)

Valgkomite: Hege Busterud, leder (1.10.20.21-31.12.23), Kristin Kjernlie (01.10.20- 31.12.22) og Astrid Opsahl (1.10.20.21-31.12.23)

Ansvarlig for hjemmesiden og markedsføring: Bodil Bach (- 31.12.23) og Marit Sund 01.10.21-31.12.2023)

Revisorer: Kristin W Tronrud og Randi Bjørnstad (01.10.21- 31.12.2023)