Aktiv Soroptimist - aktivitetstiltak for kvinner og barn i Hvalsmoen transittmottak

Ringerike Soroptimistklubb har et samarbeid med Hvalsmoen transittmottak - AKTIV SOROPTIMIST.

Ønsker du å støtte aktivitetene direkte? Kontonummer: 2280 20 72663

Prosjektmål

Gi kvinner og barn som bor på transittmottaket tilbud om meningsfulle aktiviteter og gode opplevelser, sammen med norske barn og ungdommer i lokale lag eller foreninger.

Bakgrunn

Hvalsmoen transittmottak er Norges nest største mottak som ligger i Ringerike kommune i Buskerud fylke. Mottaket ble etablert i 2010 og er et tidligere militært område som ligger i naturskjønne omgivelser med kort avstand til Hønefoss sentrum som innehar betydelige kulturelle tilbud.

Mottaket har kapasitet på 850 plasser fordelt på tre avdelinger: transitt voksne, eldre mindreårige (EMU) ankomst og EMU transitt. Helseavdeling drives av Ringerike kommune. I sommermånedene har Hvalsmoen beredskap til å ta imot 650 asylanter ved oppsatte "brakker". Mottaket benytter tre boligblokker til å huse asylsøkerne i tillegg til fem bolighus som ligger fint til på eiendommen. Mottaket har en egen helseavdeling i administrasjonsbygget som drives av Ringerike kommune.    

På området finnes fotballbane, hinderløype og basketballbane. Mottaket har en egen barnebase som er åpen alle hverdager for alle barn i alderen null til seks år.

Mottaket har de siste årene etablert et utstrakt samarbeid med lokalmiljøet og et formalisert samarbeid med ulike lokale aktører som skoler, barnehager, lag og foreninger. Hvalsmoen transittmottak drifter etter mottoet "motsatt integrering" hvor man integrerer lokalsamfunnet i mottaket og ikke motsatt.

Ringerike Soroptimistklubb håper at vi sammen kan bidra til å gjøre perioden, når man er ny i Norge, til en positiv opplevelse. Prosjektet gir også barn og unge i lokalsamfunnet en mulighet til å gjøre noe meningsfullt for andre.

Aktiviteter

Hver måned arrangeres 2 timers aktiviteter i samarbeid med lokale lag og foreninger (Friidrettsklubben, Hønefoss speidergruppe, Skiforeningen, Haugsbygd fotballgruppe, Ringerike Folkehøgskole, Haugsbygd ungdomsskole, Ringerike videregående skole, DNT Ringerike m fler). I tillegg gjennomføres innsamling av klær til barn og voksne og besøk av «Soroptimistnissene» som har med julegaver.

AKTIV SOMMER

Ekstra aktiviteter har vært fotballskole for EMU og barneaktiviteter for mindre barn. 9 ungdommer har vært engasjert som «aktivitører» i 6 dager sommeren 2015. Tiltaket fortsetter i 2016.

Prosjektet er finansiert av større og mindre sponsorer.

Kontakt:

Ta kontakt med Tove Brorson, leder Hvalsmoen transittmottak. e-post: tove.brorson@hero.no

Mer informasjon om prosjektet: Bodil Bach, Prosjektleder, e-post: bodil@bbach.no

INFORMASJON

AKTIV SOROPTIMIST PÅ FACEBOOK 
(Her publiseres jevnlig nyheter om aktiviteter og annet)

Årsrapport 2015 

Årsrapport 2016

Konseptbeskrivelse (Rutiner og prosedyrer)

Brosjyre

Sponsorer