Media

Ringerike Soroptimistklubb følger opp Norgesunionen med distribuering av appeller og informasjon i lokale media. (lokalavisen Ringerikes Blad spesielt), nettsider, Facebook og annen for for mediadistribusjon.

Nettsider

Soroptimist Norway

Facebook

Ringerike soroptimistklubb

Ringerikes Blad

Støttenettverk krisesenteret 2004

Ta tak i eget liv 8. mars 2014

KVINNERS MULIGHETER - VÅRT ANSVAR 8. mars 2015

Helse i et kvinneperspektiv 8. mars 2016

"Valgt det ..." 8. mars 2017

Barnas Ringkolldag 2015

AKTIV SOMMER 2015

Leserinnlegg HERO 2015

 Appeller

FNs internasjonale kvinnedag 25. november 2015 - Vold mot kvinner er ingen privatliv.

FNs internasjonale kvinnedag 25. november 2014   (Ringerikes Blad desember 2014).