Soroptimistappellen

Soroptimist-appellen

La oss være oppriktige i vennskap
Og vise evne til fred og forståelse!

La oss være villige til å hjelpe og tjene!

La oss alltid sette oss høye mål
og utføre vårt arbeid med verdighet
og under ansvar!

 

THE NORWEGIAN SOROPTIMIST PLEDGE

Let us show sincerity in friendship,

striving to promote peace and understanding.

Let us be willing to help and to serve.

Let us always set high goals for ourselves,

and let us display dignity and commitment

in our daily work.