Globale prosjekt

De globale prosjektene som støttes av Norgesunionen har som mål å hjelpe kvinner til en bedre livssituasjon gjennom utdannelse, arbeid og bedre helse.  Menneskehandelprosjekt i Moldova og Rosa-hjelp, utdanningsfond for kvinner i sør, vannprosjekter, skole- og helseprosjekter, arbeid for krisesentre og tiltak for innvandrerkvinner i Norge, er bare et fåtall av Soroptimistenes aktiviteter for å fremme vårt formål.

Utdanningsfondet (1985 -)Norske soroptimisters utdanningsfond deler hvert år ut 40-50 utdanningsstipender til kvinner i utviklingsland med soroptimistklubber tilknyttet SI Europa, hovedsaklig i Afrika. Norske soroptimisters utdanningsfond vant SI Europa sin Best Practice Award for 2012!

Moldovaprosjektet mot menneskehandel (2006 - ) SI Norgesunionen sitt Moldovaprosjekt for å forebygge menneskehandel (trafficking). Gir 100 jenter på 4 internatskoler opplæring i livsmestring. Utdanning og bolig til 30 jenter. Også kalt Hopes and dreams for everyone. Salg av lilla sløyfer støtter prosjektet.

Soroptimister for vann og mat Ca 1 milliard mennesker i verden har ikke tilgang til rent vann. FNs internasjonale tiår for vann (2005-2015) har som delmål å halvere andelen mennesker som er uten rent vann. SI Europa er engasjert i dette arbeidet gjennom sin satsing på Soroptimists go for water and food (2011-2013), en videreføring av Soroptimists go for water (2009-2011). Prosjektet LifeStrawFamily, også kalt Rent vann til Moldova, ble bl.a. støttet.