Om klubben

På klubbens nettsider kan du lese mer om klubben og våre aktiviteter og prosjekter. Her finner du også informasjon om hvordan bli medlem og hvem som er kontaktpersoner.

60 års jubileum

Jubileet var lagt til Klækken Hotell, der inviterte gjester og klubbens medlemmer møttes til jubileumslunsj 9.mars 2013.

For 60 år siden, på denne datoen, var det føderasjonspresident Clara Hammerich fra Danmark som sto fadder for vår klubb, den 15.norske soroptimistklubb. 20 ringerikskvinner var grunnstammen, og klubben teller idag 47 medlemmer. Inger Johanne Resberg har vært medlem i 56 år, et meget aktivt medlem! Hun har bl.a. sørget for at klubbens liv i disse 60 årene er tatt vare på i tekst og bilder;  klubbens minnebøker.(bildetekst?)

Festens musikalske underholdning var et herlig sammensatt potpurri av norske og engelske slagere sånn fra ca. 60 år tilbake, framført av to ringeriksjenter med stort musikalsk talent. Etterpå ble det servert, en velsmakende lunsj og taler fra gjester i andre klubber. 

Det er mange minner i en 60-årings liv, og festkomiteens leder Anne Berit Filseth tok oss med på en reise bakover i klubbens historie: En stor begivenhet fant sted 3.oktober 1971 da Ringerike soroptimist-klubb var arrangør av Soroptimist International`s 50-årsjubileum, kalt Golden Jubilee. Ansvar for Norgesunionen tok vi på oss fra 1979 til 1981, med Ingrid Hurum som unionspresident. Det var travle og viktige år. Klubben har gjennom årene engasjert seg i mange ulike prosjekter både lokalt og internasjonalt. Ett stort prosjekt bør nevnes: Etableringen av Støttenettverket for Krisesenteret på Hønefoss i 2004.

Anne Berit avsluttet med å gjøre Olav Duuns ord til våre:  ”Ikkje ver som roaren som sit og snur seg den galne vegen. Sjå framover!”

 

 

Lengst medlem! Inger Johanne Resberg. Foto: Bodil Bach
Konferansier Astrid Opsahl og daværende president Lisbet Riise Jenssen. Foto: Bodil Bach
Klubbens historikk gjenfortalt av Anne Berit Filseth. Foto: Bodil Bach.