Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med Ringerike Soroptimistklubb !

Kontakt oss: 

Bente Krogstad, President 

Epost: ringerike@soroptimistnorway.no

Tlf: +47 48263636

 Bankkontonummer (for støtte og gave til klubbens prosjekt): 2280 20 72663

 

SYNLIGGJØRING

Ringerike soroptimistklubb i MEDIA.

Ringerike Soroptimistklubb Facebook

https://www.facebook.com/soroptimistnordic2020