8. mars 2014

Ringerike Soroptimistklubb arrangerer hvert år et veldedighetsarrangement 8. mars i samarbeid med Ringerike Bibliotek.

 

Fontenehuset

Soroptimistene markerer 8. mars 2014.

 

Idag er kvinnenes internasjonale kampdag.

USA var det første land som arrangerte kvinnedag i 1909. Deretter ble en internasjonal kvinnekonferanse arrangert i København, noe som medførte at 8. mars ble etablert som kampdag for å bedre kvinnenes rettigheter, spesielt med tanke på å oppnå allmenn stemmerett, også for kvinner.

I Norge arrangerte vi kvinnedagen for første gang i 1915. «Kvinnenes Demokratiske Verdensforbund», senere «Norsk Kvinneforbund», var ansvarlig for et folkemøte for fred i Oslo. Under 2. verdenskrig fant kvinnene hverandre i motstandsbevegelsen og i

Konsentrasjonsleirene, hvor de markerte dagen i all hemmelighet. Deres første offisielle markering etter krigen var i 1948, under mye motstand.

 

Trenger vi en kampdag i 2014?

I Norge har vi nettopp feiret at kvinnene har hatt stemmerett i hundre år. For å oppnå denne rettigheten hadde kvinnene kjempet en lang og innbitt kamp. Fremdeles utsettes mange kvinner for vold hjemme og ute. Vi ser tilfeller av kjønnsbasert trakassering på arbeidsplassen, kvinneyrker som lønnes lavere enn mannsyrker og kjønnsdiskriminering på arbeidsmarkedet gjennom ufrivillige deltidsstillinger, lav status og lav lønn og tjener i snitt bare 85 % av det menn tjener, for arbeid av lik verdi. Så vi trenger nok en kampdag, også i dag.

Men mange andre land har det mye vanskeligere enn i Norge. Der forekommer det drap av jentebarn like etter fødselen, mishandling, menneskehandel, omskjæring, tvangsgifting, voldtekter, kvinner som nektes skolegang og tvinges til å skjule seg i teltlignende klær. Kvinner arbeider hardt med å sanke ved, hente vann og skaffe mat til familien, som medfører dårlig utdannelse, økonomi og helsestell.

Når det rammer kvinner, rammer det også barn. Derfor er utdanning så viktig, for at de skal komme seg ut av fattigdom og nød, noe Soroptimister har fokus på.

Ringerike Soroptimistklubb er en av til sammen 66 klubber i Norge. Sammen med soroptimistklubbene verden over er de en del av FN systemet. I kraft av sin konsultative status som en ikke-statlig organisasjon har de rett til å stille spørsmål i fora som UNESCO, UNICEF, FAO og ECOSOC. Soroptimist Internasjonal er også akkreditert i Europarådet og har representanter i FNs organer i New York, Genève, Wien, Paris, Nairobi og Kairo.

Vi arrangerte idag, i samarbeid Fontenehuset i Hønefoss og Ringerike Bibliotek, 8. mars 2014 med temaet "Ta tak i eget liv"  med fokus på kvinners psykiske helse og som viktig aktør på dette feltet. Fontenehuset er et lavterskeltilbud som er åpent for alle med psykiske helseplager. Målet er å hjelpe mennesker tilbake til et sosialt liv, ordinært arbeid og studier. Medlemmer og medarbeidere jobber sammen om driften og medlemsskap er gratis.

Formål med dagen var å skape interesse rundt Fontenehuset i Hønefoss , innsamling av midler for å støtte medlemmer og inspirasjon for lokale bedrifter til å delta i et ”samfunnsansvarsprosjektet” som overgangssbedrift.

Ringerikingen Sten Magnus, (tidl. Konsernsjef UMOE Restaurant Group AS og styremedlem i Fontenehuset), ser på Fontenehuset som nettopp et ”samfunnsansvarsprosjekt”. Gjennom samspill med Fontenehusene i Norge og spesielt for Ringeriksregionen, kan mange bedrifter lokalt, ta et samfunnsansvar ved å bli en del av ”Fontenelauget”; bedrifter og privatpersoner som ser sin egen nytte i å bidra at medlemmene på Fontenehuset får tilgang til arbeidstrening og etter hvert permanente jobber i bedriftene. Roar Jørgensen og RingeriksKraft kan stå som forbilder for hvordan et slikt samspill kan gi dobbel glede for medlem og bedrift i vår region.

Informasjon om arrangementet ligger på arrangementets Facebookside og oppsummering finnes under nåværende prosjekter.

 

 

 

Sten Magnus, møteglederen...
Mia Skriver, Tipping-Point
Cecilie Laeskogen, Sundvolden Hotell
Annlaug Nielsen, Leder Fontenehuset, Hønefoss