Butterfly Friends (-2013)

Ringerike Soroptimistklubb støttet Ebo Towns venner i mange år. Ebo Towns venner er nå endel av prosjektet Butterfly friends.

Butterfly Friends er en uavhengig, veldedig organisasjonfrittstående og upolitisk organisasjon som har bygd og drifter nå syv skoler og et helsesenter i Gambia i Vest-Afrika. De har hovedsete i Vikersund, men har gode hjelpere over hele landet. Butterfly Friends har et nært samarbeide mellom styret, fadder, medlemmer og familiene i Gambia som Butterfly jobber med. Alt arbeid skjer på frivillig basis.

Butterfly Friends har som formål å bidra til gjensidig utvikling og forståelse gjennom vennskap. Alt arbeid er basert på likeverd og respekt. De ønsker å dele kunnskap og ressurser og dermed bidra til utvikling, skoleundervisning.

Om skolene

Butterfly Friends har ca. 2500 elever og 190 lønnede ansatte i Gambia. Elever får fri skolegang, skoleuniform og annet utstyr, og et varmt måltid hver dag.

Om Helsesenteret

Det moderne helsesenteret følger gratis opp gravide og behandler malariasyke. Totalt behandles over 38 000 pasienter i året.

Kampanje mot omskjæring av jenter. Det gjennomføres møter med gambiske foreldre for å informere mot omskjæring av unge jenter.

Alfabetisering av voksne kvinner

Det gis lese-, skrive- og regneopplæring til voksne kvinner som er analfabeter.

Kontakt

Anbjørg Juliussen er leder og kontaktperson for organisasjonen Butterfly Friends. De kan kontaktes via opplysningen rett under:

Adresse i Norge:

Butterfly Friends v/ Anbjørg Juliussen Vikersundgata 10 3370 Vikersund

Mobil: +47 917 05 856 E-post: anbjorg@butterflyfriends.no

Bankkonto: 2270 21 840302270 21 84030 Org.nr: 985 457 840985 457 840