2015

2015

7. januar

Fødende kvinner situasjon på Haydom Hospital, Tanzania. Gynekolog Gith Eng og jordmor Marit Olsen fortalte om Haydon sykehuset i Tanzania der de begge har jobbet. Dette sykehuset, som opprinnelig ble startet av nordmenn, har vært finansiert med 70% fra NORAD i mange år.

4. februar

Advokat Gunn Iren Midtbø fortalte oss om «Vold i nære relasjoner - fornærmedes rettigheter». Fra  rundt år 2000 har myndighetene satt fokus på temaet. Det har ført til utredninger, handlingsplaner og lovendringer. Dette har blant annet medført at strafferammen har blitt skjerpet og at offeret nå er en part  med rettigheter som å få bistandsadvokat.