2014

22. desember

Nissebesøk på Hvalsmoen transittmottak

I forbindelse med at klubben i 2015 har et nytt prosjekt "Aktiv soroptimist", der det skal arrangeres månedlige aktivitetskvelder for kvinner og barn ved transittmottaktet, så samlet vi inn julegaver og dele ut til barna som skulle feire jul på Hvalsmoen.

3. desember

Julemøte Veien Kulturminnepark Rhingariki

I år ble hele 10 nye medlemmer tatt opp i Ringerike Soroptimistklubb:

  • Mariann Tollefsen Bakken, 35 år, Biblioteksjef
  • Kristin Wennevold Tronrud, 55 år, Økonomisjef
  • Hanne Redner, 57 år, Intensivsykepleier
  • Gro Redner, 53 år, Utdannings og Yrkesveileder
  • Anne Marthe Weberg, 49 år, Inn kjøper
  • Bente Steffensrud, 58 år, Jordmor
  • Bente Krogstad, 63 år, Seniorrådgiver Konfliktrådet
  • Inger Kammerud, 54 år, Samferdselsplanlegger
  • Bente Johnsrud, 55 år, Assisterende Barnevernsjef
  • Cecilia von Hafenbradl 46, Rådgiver NAV Internasjonal

3. september

Asylsøkeres møte med norsk byråkrati ved Gudrun Bråten, politiets utlendingsenhet.

Ny lærdom å få med seg relatert til dette tema. Det kommer ca 12-15000 asylsøkere i året, mange fra Syria. Norske myndigheter behandler deres sak i Oslo (PU=politiets utlendingsenhet).

Hva er dublinere?

Dublinere er asylsøkere som tidligere har søkt asyl i et annet land. I Hønefoss har vi Transittmottak på Hvalsmoen. Her venter de på Asylintervjuet med UDI (utlendingsdirektoratet) i ca. 4-6 uker.  Mange blir også sendt til vanlig mottak i påvente av svar fra UDI.

Det er mange regler ifht til om de får status som flyktning og opphold i Norge, eller om de ikke får status som flyktning. De fleste som får avslag, klager på vedtaket og har rett å bo i Norge  i påvente av saken.  Ved avslag på klagen, som behandles i UNE(utlendingsnemda), må asylsøkeren forlate Norge. Men mange reiser ikke og forblir i Norge illegalt. Det er ca 14.000 uregistrerte asylsøkere i Norge. De har ingen rettigheter. 

Hva er overføringsflyktinger?

Det er en kvote flykninger som slipper å gå gjennom asylsøker prosessen. De blir plukket ut i flykningleire i regi av FN og får opphold i Norge. Ellers har Norge stor arbeidsinnvandring fra land i og utenfor EU. Familieinnvandring  er også en stor gruppe.

2. april

Årsmøte Ringerike Soroptimistklubb

Auksjon med vår aller beste auksjonarius, Inger Johanne Resberg. Hun ledet oss gjennom alle de gode tilskuddene til auksjonene som bestod av mengder av gaver fra medlemmene. Hjemmelagede spesialisteter på matfronten og håndarbeidsfronten, samt mange flotte gaver og kunstverk.

Stor stemning som vanlig!

7. mai

Lise Holth, Vestre Viken ambulansetjenesten besøkte oss og fortalte om ulike utdanningsveier fram til arbeid i ambulansetjenesten. 

Ambulansene på Ringerike

Tilknyttet AMK-sentralen i Drammen. Lege følger med ved trafikkulykker eller når det er syke barn. Personell på ambulansen starter behandling av pasienten i samråd med lege/sykepleier på akuttmottak eller etter instruks fra pasientens fastlege. De har også et nært samarbeid med politiet, bl.a, ved vold i hjemmet, psykiatriske pasienter og ved trafikkulykker.

Brannvesenet er også en viktig samarbeidspartner. Brannbilene har egen hjertestarter.

Ved terrorhandlingene på Utøya var lokale ambulanser viktige i redningsarbeidet. Umiddelbar debriefing med psykolog, brannvesen og politi er viktig!

Eksempler på oppdrag

Fødsler, overdoser, diabetes, skader, hjerneslag, hjerteinfarkt (som kan behandles i bilen, EKG sendes da lege fra bilen)

Lise gjennomgikk livreddende førstehjelp med oss, viktig kunnskap somtrenger praktisk øvelse.

8. mars (i samarbeid med Fontenehuset, Hønefoss)

Ta tak i eget liv (8. mars 2014)

5. mars

Besøk av Jørgen Moe, leder for Ringerike Utvikling.

"Det er ikke det du vet, men det vi gjør med det vi vet, som beskriver omstillingsevnen!", sa Jørgen Moe, leder i Ringerike Utvikling på vårt soroptimistmøte 5. mars!!!!! Da fikk vi innblikk i Ringerike utvikling sine visjoner og planer for RINGERIKSREGIONEN! Spennende med hårete mål for å utvikles og omstille vår region, etter mange år med nedslående utvikling, der næringsliv er nedlagt, prosessindustri er borte og grundervirksomhet er manglende. Dette påvirker i RINGER i et helt samfunn.

Omstilling er innstilling, så NÅ er jakten på næringskompetanse viktig, styrke kunnskap  og utløse vekst.

Logoen skal symbolisere dette - RING=ringer i vann og trær. Ringen samler og fokuserer og er den sterkeste geometriske formen vi har. Videre et halvfullt glass med vann=innstilling. Dette skal skape RINGERIKSVIRKNINGER.

Tusen takk for flott og inspirerende foredrag - vi skal nå framsnakke Ringerike og føler oss som Ringerikinger!!!!!! Dette vil vi være med på!

5. februar

Bedriftsbesøk hos Viken Skog. Administrerende direktør; RAGNHILD BORCHGREVINK tok vel imot oss og fortalte om denne bedriften.

Viken Skog er blant de mest anerkjente leverandører av tømmer og skogtjenester. Sentrale kunder er skogindustrien som tømmerkjøper, skogeiere som kjøpere av skogstjenester, skogeiere og offentlige etater som mottakere av utmarks- og organisasjonstjenester.

Treklyngen er et datterselskap i Viken Skog-konsernet som ønsker en verdiskaping på  hele treet og samle hele verdikjeden under ett tak på den tidligere tomta til papirfabrikken Norske Skog Follum ved Hønefoss.

Tusen takk for inspirerende presentasjon av bedriftens visjoner og planer og for omvisning i dette fantastiske bygget!

8. januar

Spiller

Erik Haraldseth ga oss en presentasjon om opprinnelsen til vårt flotte Ringerike Kultursenter. Dette er Norges billigste Kulturhus bygget på dugnad! Senteret rommer mange leietakere som sørger for liv og røre i byens Kulturliv. Det rommer også Norges eneste Trekkspillmuseum, med utgangspunkt i Henschien Trekkspillfabrikk og Formoes trekkspillskole.