Soroptimistene markerer den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner

Norgesunionen av soroptimistklubber, der Ringerike Soroptimistklubb er medlem, feirer i år sitt 75-årsjubiléum. Vi ønsker spesielt å fokusere på kvinners rett til et liv i frihet, fritatt fra vold og undertrykkelse.

Soroptimist International omfatter ca. 80.000 medlemmer i 130 land som arbeider i prosjekter for å utdanne og bemyndige kvinner og jenter. Rett til utdanning og fritak fra vold står sentralt i dette arbeidet.

Dette skjer fom FNs internasjonale dag 25. november og frem tom 10. desember 2014.

Fakta

  • 7 av 10 kvinner i verden vil i løpet av livet oppleve vold rettet mot dem.
  • Over 600 millioner kvinner bor i land der vold i hjemmet ikke er forbudt.
  • Hvert år blir mellom 500.000 og 2.000.000 kvinner ofre for menneskehandel.
  • Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år.

Vold mot kvinner i alle samfunn

Vold mot kvinner finner sted i alle kulturer og samfunn og foregår både i fattige så vel som i rike industriland. Volden rammer kvinner, uavhengig av etnisitet, sosial bakgrunn eller status og kan være både fysisk og psykisk. Kidnapping, barneekteskap, menneskehandel og omskjæring blir i denne sammenheng definert som vold.

Voldtekt i krig og fred

Voldtekt er en utbredt form for vold mot kvinner og brukes bl.a. som bevisst våpen i krig. I Norge skjer de fleste voldtektene i nære relasjoner, men også her til lands har vi opplevd en økning i antall overfallsvoldtekter.

Voldsanmeldelser økende i Norge

Antall anmeldelser om vold i nære relasjoner, dvs. vold i familien, øker her til lands. Hver dag anmeldes i snitt 12 saker. De første åtte månedene i 2014 kom det inn 3163 anmeldelser, en økning på 10,6%, sammenlignet med de første åtte månedene året før. Men dette er bare den volden som blir anmeldt. Sannsynligvis dreier det seg om langt flere tilfeller. Vold og mishandling i familien må derfor regnes som et alvorlig samfunnsproblem som både

 

Bli med i kampen mot vold i nære relasjoner!