Aktivitetsplan

Planlagt møteprogram 2020-2021 finner du her.

 

Planlagte aktiviteter 1.halvår 2021:

Pga Koronasituasjonen blir det foreløpig ikke fysiske møter på Veien Kulturminnepark, men vi treffes digitalt eller utendørs.

UTGÅR: 6.jan : Foredrag: Betydningsfulle kvinner i Romerriket. v. Stein Nicolaysen, rød. av Net-siden Romareiser

DIGITALT MØTE 3.feb: Foredrag: "Bedriftsbesøk" i Ringerikes Blad med foredrag om avisens fokus for og om kvinner. V rød. Sissel Skjervum Bjerkhagen

UTGÅR: 3.mar: Yrkesforedrag: Mana Ali. Auksjon. 8.mars blir vårt klubbmøte.

Mandag 8.mar: Den Internasjonale kvinnedagen Digitalt arrangement i samarbeid med Nova Pro. Lenke til arrangementet kommer på Facebook. https://www.facebook.com/events/461896718586682 

PROGRAM fra kl. 19.00
Velkommen og innledning
Hilsener fra NovaPro, ved Tone Reneflot Thoresen, og Ringerike Soroptimistklubb ved Hege Busterud.

«Økende vold i nære relasjoner - pandemien har rammet kvinner hardt», Appell ved Kommunalsjef Marianne Mortensen
VELKOMMEN 🙂

7.april Digitalt medlemsmøte. Lenke blir sendt på mail.

Yrkesforedrag: Kari Langehaug og Marianne Gjerdalen

Generalforsamling del II med valg - SI Ringerike

 

5.mai   Digitalt medlemsmøte   Foredrag: «Dråpen i Havet», en human non-profit organisasjon med fokus på å yte støtte til barn og deres mødre på flukt. V. Ingvild....

 

28-30.maI: Planlagt Landsmøte og Representantskapsmøte 2021 i Ålesund blir holdt DIGITALT.

2.juni     Ut i det Blå Sommeravslutning

1.sept    Medlemsmøte.