Aktivitetsplan

Møtereferater legges på klubbens egne sider som krever pålogging.

Møteplanen finnes HER.

 

Møteprogram 2020 

VÅRENS MØTEPROGRAM ble for en stor del avlyst pga Koronapandemien. 

1.apr:  AVLYST:  Generalforsamling II med valg - SI Ringerike. Gjennomgang saker til L&R (Landsmøte og Representantskapsmøte) i Norgesunionen.   kl. 20.30-21.30 Workshop ND 2020.  

Valg av styrerepresentanter og tillitskvinner blir gjort på mail.

24-26 apr: AVLYST: L&R (Lands- og representasjonsmøte) Trondheim 

Elektronisk avstemming blir holdt med valgte representanter 26.april.

6.mai:  AVLYST   (Workshop ND 2020 utgår.) Møte og program usikkert. 

3.juni:  Medlemsmøte / sommermøte: hagefest hos Inger - invitasjon på mail.

5-7 juni:  AVLYST: The 24th Nordic Soroptimist Meeting.  Distriktsmøte Øst 3  inkludert i arrangementet.  På Sundvolden Hotel

Høst:

2.sept:     Medlemsmøte