Lover og vedtekter

Lover, vedtekter og retningslinjer for Soroptimist International Norgesunionen og
klubbene pr. 1.09.2017